Disclaimer

www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl

Ik, Elles Boudewijns-Peeters heb met uiterste zorgvuldigheid mijn aanbod vorm gegeven op de websites www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl. In deze deze disclaimer wil ik je wijzen op jouw verantwoordelijkheid en die van mij. In onze samenwerking gaat het er natuurlijk om dat jij en ik goed kunnen samenwerken, dat de afspraken helder zijn en we elkaar vertrouwen.

Je bent als klant of deelnemer zelf verantwoordelijk als je besluit om gebruik te maken van de zelfhulpmethoden of als je deelneemt aan de online programma’s, trainingen of workshops. Ik heb de inhoud met uiterste zorgvuldigheid ontwikkeld, gebaseerd op mijn jarenlange ervaring met mentale gezondheid, psychologie en geluksbevordering.

De inhoud van de online trainingen, zelfhulp, cursussen, workshops, audio’s, video’s of andere content zijn niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist, psycholoog of psychiater of als vervanging voor GGZ-zorg.

Indien je onder behandeling staat van een psycholoog, psychiater of andere (para)medici is het aangeraden de adviezen van die deskundige op te volgen. Als er sprake is van psychiatrische problematiek, dan wordt je geacht je te laten behandelen in de GGZ. Indien je toch start met een online cursus, workshop of programma, dan adviseer ik je om dit te bespreken met de behandelend arts.

Heb je last van suicidale klachten, dan adviseer ik je met klem om medische zorg in te schakelen en contact te zoeken met je huisarts.

Het volgen van een cursus, training, webinars, workshops en (online) sessies en eventuele beslissingen die je neemt, zijn voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer/klant. De audio’s en video’s zijn niet geschikte om te luisteren of bekijken terwijl je deelneemt aan het verkeer.

Ik, Elles Boudewijns en mijn bedrijven, aanvaarden hierin geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het gebruik van een online cursus, workshop, training, webminar, audio of individuele sessies. Deelname valt volledig onder het eigen risico van de klant/deelnemer.

De inhoud van de cursussen en trainingen zijn gebaseerd op een aantal psychologische stromingen en methodieken zoals EMDR-technieken, Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, Positieve Psychologie, ACT, neuropsychologie, Mindfullness en systeemtherapie. Ik heb dit aanbod met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mijn belangrijkste opleidingen zijn de opleiding tot Orthopedagoog; GZ-Psycholoog en EMDR-Therapeut

Het is mijn intentie om alle kennis en materialen int te zetten ter bevordering van de mentale gezondheid van klanten. Ik streef ernaar de inhoud zorgvuldig te gebruiken en daarbij rekening te houden met eventuele intellectuele eigendommen van anderen.

De inhoud van de website en cursussen (teksten, afbeeldingen, vormgeving, logo’s, domeinnamen, video’s, audio’s en workshops) zijn eigendom van Elles Boudewijns en worden beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendommen. Het is niet toegestaan om opnames te maken, informatie te verveelvoudigen, zonder mijn toestemming. Het doorsturen van inlogcodes van een online-cursus, training, zelfhulp of workshop is niet toegestaan.

De website wordt door mij regelmatig onderhouden en geactualiseerd. Het kan echter incidenteel voorkomen dat de inhoud van de website niet helemaal actueel is. De informatie op de website kan altijd worden gewijzigd, zonder aankondiging. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de website. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website (zoals virussen of onvolledigheid van informatie).

Elles Boudewijns-Peeters
www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl
beide handelsondernemingen staan ingeschreven onder KvK-nummer:59560150

Opgesteld in Dongen in 2021 en herzien op 6 april 2024