We leven in een drukke, hectische maatschappij en veel mensen ervaren psychische klachten, zoals stress, spanningen, somberheid, burn-out, enz. Steeds meer mensen zijn bezig met persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Ze stellen zich vragen over het leven waar ze over na denken en mee aan de slag willen: Wat wil ik met mijn leven? Waar word ik gelukkig van? Is mijn leven zinvol?

Het liefste willen we zelf dingen oplossen of aanpakken. Maar soms kom je op een punt dat dit niet meer lukt om dingen anders te doen. Of dat je weet dat het je nog beter zal lukken als je hulp zoekt. Iemand die jou kan ondersteunen. Iemand die je kan helpen om je angsten en onzekerheden te verminderen. Maar als je hulp zoekt, ga je dan op zoek naar een coach of een psycholoog? Wat zijn de verschillen?

In therapie bij een psycholoog of gesprekken met een coach?
Veel mensen vragen zich af wat nu het verschil is tussen een psycholoog en een coach. Wanneer kies je er voor gesprekken met een coach en wanneer kies je ervoor om in therapie te gaan bij een psycholoog? Dit kan soms een lastig dilemma zijn, daarom wat meer uitleg.

De titels psycholoog en coach, zijn allebei onbeschermde titels. Dat wil zeggen dat iedereen zich psycholoog of coach mag noemen als hij/zij dat wil. Deze titel staat helemaal los van de duur en het niveau opleiding dat de psycholoog of coach gevolgd heeft. Om die reden is het dus belangrijk om je te verdiepen in de werkervaring, scholing en registraties van de coach of psycholoog waar je hulp bij zoekt. Er zijn opleidingen tot coach en psycholoog op MBO, HBO en universitair niveau. In dit blog vergelijk ik HBO of universitair opgeleide psychologen en coaches. Over coaches en psychologen met andere opleidingen weet ik niet zo veel.

In theorie zijn er verschillen tussen psychologen en coaches die ik hieronder uit zal leggen. In de praktijk zal er ook veel overlap zijn, dat maakt het kiezen niet makkelijker.

Een psycholoog
Een psycholoog richt zich meestal op (ernstige) psychische problemen of klachten. Hoe zijn die problemen of klachten ontstaan? Hoe lang duren die al? Welke factoren zorgen dat de klachten of problemen blijven bestaan? Wat is de levensloop van iemand? Zijn er (ingrijpende) gebeurtenissen geweest die invloed hebben gehad op de klachten?

In gesprekken met een psycholoog, ga je aan de slag om deze problemen en klachten op te lossen. De insteek van een psycholoog is afhankelijk van de therapievormen die worden ingezet. Gesprekken geven je veel inzichten, maar ook handvatten hoe je anders met dingen om kan gaan. Een psycholoog kan in de therapie (zo worden de gesprekken bij een psycholoog vaak genoemd) verschillende technieken en interventies inzetten om je gevoelens te veranderen of om trauma’s op te ruimen. Als ingrijpende gebeurtenissen of trauma’s verwerkt zijn, dan verdwijnen klachten vaak grotendeels. Alle tips en adviezen die je daarna krijgt, kun je veel makkelijker in je leven toepassen.

Een coach
Een coach is vooral toekomstgericht en helpt je bij je persoonlijke groei. Vanuit het hier en nu wordt gekeken wat je dromen, wensen en verlangens zijn. Welke dingen zou je anders willen in je leven? Wat kun je zelf veranderen om dingen anders te doen? Er wordt kort naar je verleden gekeken, maar hier wordt vaak niet heel diep op ingegaan. Het leven is zoals het is. Welke dingen wil je loslaten? Welke dingen wil je beter leren accepteren?

Een coach zal je stimuleren om dingen anders te gaan doen, om je gedrag te veranderen. Door het stellen van vragen ga je zelf op zoek naar oplossingen en verdiep je jouw persoonlijke ontwikkeling. Sommige coaches zijn gespecialiseerd in begeleiding bij bepaalde psychische klachten, bijvoorbeeld stress, burn-out of somberheid.

Wat kies je?
Het is begrijpelijk dat het soms lastig kiezen is, wie het beste bij je past: een coach of psycholoog. Let bij de keuze vooral op of je een goede klik voelt met diegene die je kiest en of die voldoende kennis heeft om jou te helpen. De tarieven en eventuele vergoedingen kunnen erg verschillen bij een coach of een psycholoog. Bij sommige mensen speelt dit mee in de keuze die ze maken.

Mijn werkwijze
Ik heb een opleiding gedaan tot GZ-Psycholoog (lees hierover meer in een volgend blog). In de afgelopen jaren heb ik me bekwaamd in allerlei coachtechnieken en in de Positieve Psychologie (een nieuwe stroming die uitgaat van veerkracht en erg oplossings- en toekomstgericht is). Ik noem mezelf daarom psycholoog EN coach. Ik kan me niet opsplitsen in coach OF psycholoog. Je krijgt het complete pakket aan kennis en ervaring.

Mijn werkwijze is een mix van het bovenstaande. Ik vertrek vanuit het hier en nu. Ik kijk naar de oorzaak van je eventuele klachten of problemen. Vanuit onderzoek is namelijk bekend dat life-events een grote invloed hebben op je gevoelens, gedachten en gedrag. Met verschillende technieken en interventies is het mogelijk om dat aan te pakken. Je gevoel verandert, je gedachten worden anders. Je klachten verdwijnen en blijven moeiteloos weg. Alsof je mindset een reset heeft gehad. Daarna kun je met veel meer veerkracht en flexibiliteit toekomstgerichte veranderingen voor jouw persoonlijke groei, in gang zetten. In mijn ogen is dit een mooie route om te groeien naar (nog) meer geluk!